חינוך לפסגותעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה

עמותת 'חינוך לפסגות' פועלת משנת 1999 למען צמצום פערים חברתיים על ידי יצירת שוויון הזדמנויות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית. העמותה מסייעת לאותם ילדים וילדות לממש את יכולותיהם; להצטיין בלימודים, להשתלב באקדמיה ולרכוש השכלה כללית ורחבה, להשתלב בחברה ולהתפתח כאזרחים תורמים וכמנהיגים בעתיד.

העמותה פועלת בכ-40 מרכזי מצוינות בפריסה ארצית, בהם משתתפים כ-2,500 חניכים מוכשרים בכיתות ג' עד י"ב, כ-250 מתנדבים וכ- 800 מדריכים סטודנטים, מקבלי מלגות ממוסדות הלימוד השונים המהווים הון אנושי לעמותה ומודל לחיקוי לחניכיה. העמותה מעניקה לחניכיה תכנית לאורך עשור, ולאחר מכן השתלבות בתכנית הבוגרים.
במסגרת
התכנית נחשפים החניכים לתכני העשרה ומיומנויות המאה ה-21 באמצעות מודל הוליסטי חינוכי למצוינות, המתמקד בפעילות לימודית חווייתית בעזרת חומרי לימוד ייחודיים שפותחו בעמותה, פעילות העשרה הכוללת חוגים מגוונים והרחבת אופקים, תגבור לימודי פרטני ופעילות חברתית ערכית הכוללת העצמה והקניית תחושת מסוגלות אישית ופיתוח מנהיגות.

 

חזון העמותה נותן מענה לסוגיה האסטרטגית של טיפוח ומיצוי ההון האנושי בפריפריה, לראייה כ- 350 בוגרים ובוגרות שהם אזרחים מעורבים המשרתים בתפקידי איכות בצה"ל, בדרכם להשכלה גבוהה, כאשר חלקם סיימו את לימודיהם ומועסקים בחברות מובילות במשק. בוגרי העמותה מהווים מודל לחיקוי עבור משפחותיהם, חבריהם וקהילתם, וממשיכים את השינוי במעגלים רחבים יותר.

העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך - האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, כ- 100 בתי ספר ברחבי הארץ, כ- 30 מוסדות אקדמיים, למעלה מ-30 קרנות ותורמים פרטיים ולמעלה מ-40 גופים עסקיים.

בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל חיים כ-150,000 ילדים בעלי פוטנציאל למצוינות שאינם זוכים לתמיכה המאפשרת את מיצוי יכולותיהם, ורבים מהם מתקשים לסיים את לימודי בית הספר ולהשתלב בחברה. 'חינוך לפסגות' שואפת להגיע לילדים אלו, לקדמם ולעזור להם לממש את הפוטנציאל הטמון בהם בדרכם להצלחה אקדמית, אישית וחברתית. 

 

 

 
 
 
 
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה
 
 

http://www.midot.org.il/חינוך לפסגות