במעגלי צדקעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
על אודות העמותה
עמותת במעגלי צדק שואפת לקידום חברה ישראלית שבה ערכי הצדק החברתי באים לידי ביטוי מעשי במרחב האישי, הקהילתי והציבורי.
אנו מאמינים כי מורשת ישראל צריכה להוות מקור השראה טבעי בהטמעת ערכים אלו במדינה בעלת צביון יהודי. אנו פועלים לפיתוח מנגנוני עשייה, המקדמים צדק חברתי לאור מורשת ישראל, דרך הגברת מודעות והנעת הציבור ללקיחת אחריות ביצירת שינוי חברתי.
 
 
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה
 
 

http://www.midot.org.il/במעגלי צדק