ילדים בסיכויעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
על אודות העמותה
"ילדים בסיכוי - המועצה לילד החוסה" הוקם ב-1986 על-ידי אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה ואנשי ציבור מתנדבים במטרה לשפר את איכות חיי ילדי הפנימיות ולמלא, עד כמה שאפשר, את החסרים והחסכים שנוצרים עקב ניתוק הילדים מהבית. הארגון פועל בעיקר בתחומים שאינם מתוקצבים על-ידי הרשויות, בתיאום עם השירות לילד ולנער במשרד הרווחה, ומציע תכניות העשרה במסגרות חוץ ביתיות בכל רחבי הארץ. מטה הארגון נמצא בתל אביב והוא מעסיק כ-90 עובדים, מתוכם כ-70 מורים בתכנית הוראה משקמת.
 
 
  
 
  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

http://www.midot.org.il/ילדים בסיכוי