מכון הערבהעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
מכון הערבה ללימודי הסביבה מציע את התכנית המובילה במזרח התיכון ללימוד ומחקר סביבתי. התכנית מכשירה את מנהיגי העתיד, יהודים וערבים, לאתגר המשותף של פתרון הבעיות הסביבתיות באיזור. כשלוחה של אוניברסיטת בן-גוריון, מכון הערבה מציע תכנית אקדמאית, מחקר, ויוזמות לשיתוף פעולה בינלאומי במגוון סוגיות ואתגרים סביבתיים.
בין הסטודנטים במכון ניתן למצוא ירדנים, פלשתינאים, ישראלים וסטודנטים ממדינות שונות ברחבי העולם. מכון הערבה מציע להם הזדמנות חד פעמית ללמוד ולחיות יחד לתקופה ממושכת. החיים יחד תורמים לבניית מרקם היחסים ולפיתוח ההבנות אשר יאפשרו בעתיד שיתוף פעולה ועשייה פוליטית וחברתית במזרח התיכון ומחוצה לו.
 
   
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

http://www.midot.org.il/מכון הערבה