אקיםעמותה זו זכתה באות האפקטיביות לשנת 2014
 
 
 
עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
על אודות העמותה

חזון העמותה: לעשות את החברה הישראלית מקום טוב יותר לאנשים עם מוגבלות שכלית ולבני משפחותיהם: חברה מכבדת, חמה ומקבלת, המאפשרת מימוש עצמי, מתוך הכרה בשונות ומחויבות לשוויון הזדמנויות.

אקים ישראל, הינו ארגון ארצי של הורים ושל אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל, הפועל כארגון ממוקד אדם, שמשמעותו ארגון  המקדם את זכותם של אנשים עם מוגבלות שכלית לייצג את עצמם ולהשמיע את קולם ברוח 'שום דבר עלינו בלעדינו', ולהכלילם בחברה תוך שמירה על  כבוד האדם וחירותו.

מיום היווסדו בשנת 1951, פועל הארגון למיצוי זכויותיהם, לקידום שיפור איכות חייהם ורווחתם של כ- 34,500 אנשים עם מוגבלות שכלית ומשפחותיהם, באמצעות סנגור משפטי וסנגור קהילתי. הארגון פועל, להכללה ( Inclusion) של אנשים עם מוגבלות שכלית בקהילה, להעצמה של האנשים לסנגור עצמי ולשילובם כחלק מהחברה. בהתאם לחזונו, מקדם הארגון הטמעת עמדות חיוביות כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית וזאת באמצעות מטה אקים ו – 64 סניפים ומוקדי פעילות הפרוסים ב - 87 ישובים ברחבי הארץ, בחברה  היהודית והערבית, המנוהלים על-ידי הנהלות הורים ומתנדבים.

אקים מעניק למשפחות תמיכה רגשית, סיוע משפטי ומידע על זכויותיהם, באמצעות קו-הסיוע "הורים למען הורים" , ובאמצעות הקליניקה המשפטית לזכויות אנשים עם מוגבלות שכלית בשיתוף המרכז הבינתחומי הרצליה. כן, אקים נותן סיוע כלכלי למשפחות הנזקקות לכך, באמצעות קרן אקים. לצד היותו ארגון מסנגר, מפעיל אקים בשיתוף עם משרד הרווחה והרשויות המקומיות, כ- 120 מסגרות ברחבי הארץ, בתחומי חינוך, דיור בקהילה, תעסוקה, מרפאות שיניים תרבות ופנאי,  גיוס לצה"ל  .  כמו כן, ארגון אקים בונה, משפץ ומצייד את המסגרות בשיתוף הקרן לפיתוח שירותים לנכים של המוסד לביטוח לאומי וקרן שלם.

 
 
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה
 

http://www.midot.org.il/אקים