נגישות ישראלעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,

להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.

 

על אודות העמותה

עמותת נגישות ישראל הוקמה בשנת 1999 לקדם את הנגישות על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם להשתלב בחברה, בשוויון, בזכות, בכבוד ועצמאות מירבית. הארגון פועל למען אנשים עם כל סוגי המוגבלויות – פיזיות, חושיות, קוגניטיביות ונפשיות, באמצעים של סנגור ושדולה, וכן בעבודה ישירה מול גורמים במגזר העסקי והמוניציפאלי, דרכם הוא מקדם את הנגישות בשירות ובמקומות ציבוריים. הארגון אף יזם את הענקת "אות נגישות ישראל" לאתרים ומוסדות העומדים בקריטריוני הנגישות שקבע. צוות הארגון מונה 40 עובדים, חלקם אנשים עם מוגבלות; המשרדים נמצאים בכפר סבא. בארגון מספר תחומים: חינוך וקידום מודעות, הדרכה, עסקים מקדמי נגישות, מחלקה משפטית, ייעוץ מתו"ס שירות וסקרים.

       
         
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

http://www.midot.org.il/נגישת ישראל