אפקטיביות מידותכארגון ששם לעצמו למטרה לקדם תהליכי בחינת אפקטיביות בקרב ארגונים חברתיים, גם אנו מבצעים בדיקה חיצונית של אפקטיביות הפעילות שלנו אחת לתקופה.

      

להורדת ממצאי תהליך ההערכה של שנת 2016

 

להורדת ממצאי תהליך ההערכה של שנת 2018http://www.midot.org.il/מדדים להצלחתה של מידות