אפקטיביות מידותכארגון ששם לעצמו למטרה לקדם תהליכי בחינת אפקטיביות בקרב ארגונים חברתיים, גם אנו מבצעים בדיקה חיצונית של אפקטיביות הפעילות שלנו אחת לתקופה. באביב 2016 ביצענו תהליך הערכה בקרב כל העמותות שעברו תו מידות ב-3 השנים האחרונות ובקרב עמותות נוספות שנעזרו בשירותי מידות.
 
להורדת נקודת המבט של העמותות ומיפוי צרכים לחצו כאן
 
 


http://www.midot.org.il/מדדים להצלחתה של מידות