אודות אפקטיביותמידות מבקשת לקדם את עיקרון האפקטיביות כאמת מידה מרכזית במערך שיקוליהם של תורמים בבואם לתרום וכבסיס לפעולתן של עמותות.
 
על- פי הגדרת מידות:


http://www.midot.org.il/אודות אפקטיביות