NPC Little Blue Book (The Little Blue Book – NPC's guide to analyzing charities (2010   
 
 אם ברצונכם להעריך ארגונים חברתיים, תוכלו לבחור בגישות רבות ומגוונות. הגישה המרעננת של NPC מתמקדת באפקטיביות של הארגון, בבחינת תוצאות וביכולתם של ארגונים לייצר ערך חברתי. "הספר הכחול הקטן" של הארגון הבריטי (NPC (New Philanthropy Capital הוא מעין תורה שבכתב עבור ארגונים ומשקיעים שמבקשים להעריך את יכולותיה של העמותה ולזהות מקומות הדורשים שיפור. הספר מציג בפנינו את תפיסת העולם והפרקטיקה של NPC לניתוח ארגונים חברתיים, אשר מתבססת על בחינת שבעה נושאים: פעילות, תוצאות, מנהיגות, משאבים, כספים ושאיפות. NPC מתמחה בכתיבת דוחות הסוקרים את הצרכים העיקריים בתחום מסוים, מתארים את הפתרונות האפשריים שמציעים ארגונים ורשויות וממליצים על עמותות בולטות לטובה שפועלות בתחום ומצליחות להשיג תוצאות אפקטיביות.
 
 
 לקריאת המאמר המלא

 


http://www.midot.org.il/NPCLittleBlueBook