דירקטוריוןבהמשך להחלטת דירקטוריון מידות, החל מיום 1.3.20 הצטרפה מידות לקבוצת Social Finance* כחברת בת בבעלות מלאה. זהו מהלך פורץ דרך אשר ירכז תחת קורת גג אחת את כל מנעד היכולות בעולמות מדידת האפקטיביות והאימפקט ויהיה אמון על פיתוח האקוסיסטם כולו. אנו מאמינים שזו הדרך הטובה ביותר להביא לידי מיצוי מקסימלי של היכולות ועמדות ההובלה של שני הארגונים, תוך שילוב היכולות המשותפות והייחודיות לטובת יצירת שלם הגדול מסכום חלקיו ומתן מענה אופטימלי לכל השחקנים מכל המגזרים הרלבנטיים.
 
חשוב להדגיש, כי הפעילויות הקיימות של מידות, לרבות תו מדיות לאפקטיביות, ממשיכות ללא שינוי (מידות נשארת ישות משפטית נפרדת על כל המשתמע מכך). אנו מאמינים כי חיבור זה יסייע למנף ולהעצים עוד יותר את הפעילות הקיימת של מידות ונכסיה כחלק מקידום החזון המשותף לקידום מגזר חברתי אפקטיבי.
 
אנו רואים במהלך זה משום דוגמא אישית לארגוני החברה האזרחית למימוש הערך של מינוף ההשפעה החברתית באמצעות שיתופי פעולה שיביאו לקידום האפקטיביות והשגת אימפקט חברתי משמעותי. אנו מקווים שיהיה באיחוד זה גם השראה עבור ארגונים נוספים בשדה להעמיק את שיתופי הפעולה ביניהם.  
 
* Social finance Israel הינה חברה לתועלת הציבור אשר הוקמה בשנת 2013 במטרה לקדם הזרמת הון לפתרון בעיות חברתיות בישראל דרך שימוש בכלי מימון מדידה חדשניים. SFI מפתחת את סקטור השקעות האימפקט בארץ, ומלווה משקיעים חברתיים, קרנות פילנתרופיות, יזמים, ממשלות וארגונים בארץ ובעולם, המעוניינים בהשגת תוצאות חברתיות מדידות ובתשואה חברתית לצד התשואה הכלכלית.
 
 

חברי הדירקטוריון

חוה בר-שי (יו"ר)
 
אושיק פלר-גיל
 
אורן דרוקר
 
יריב זולטן
 
עמנואל בוחבוט
 
נעמי קריגר-כרמי
 
אריאל קור
 
זלמי ביסטריצקי

 

 
ועדת הביקורת
 
רו"ח דניאל שפירא
 
 

http://www.midot.org.il/הוועד המנהל