שאלון אפקטיביות ארגונית של שיתופיםשאלון אפקטיביות ארגונית של שיתופים
שאלון לאבחון עצמי של עמותות שפותח בשיתופים. השאלון בוחן את מידת ההתאמה של הארגון לכמה גורמים שזוהו במחקרים כבעלי חשיבות יתרה ביצירת אפקטיביות הארגונית.  
  
לשאלון באתר שיתופים

http://www.midot.org.il/שאלון אפקטיביות ארגונית של שיתופים