עולים ביחד 
 
עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
על אודות העמותה

עולים ביחד נוסדה בשנת 2007 על ידי עו"ד יפעת עובדיה ואדווה הדר במטרה ליצור שילוב תעסוקתי הולם של אקדמאים ישראלים ממוצא אתיופי במשק הישראלי. במרוצת השנים הורחבו כיווני העשייה בהתאם למציאות המשתנה. החזון של העמותה הוא להוביל שינוי בתפיסות ובעמדות בחברה הישראלית. בכדי להגשים את החזון יש צורך לפעול ולחתור לשינוי תודעתי בקרב החברה הישראלית בכלל, בקרב משפיעים וקובעי מדיניות בפרט.

המציאות של שנת 2020 מוכיחה כי ישראלים ממוצא אתיופי עדיין סובלים מאפליה גלויה ונסתרת במגוון תחומי החיים ומונעת מהם להגשים את שאיפותיהם לצמיחה אישית, מקצועית וכלכלית. אומנם חל שיפור יחסי במדדים השונים של הקהילה, אך הנתונים מראים באופן ברור כי עדיין קיימים פערים רבים: בתחום החינוך נשמר הפער בהישגים בדגש על מקצועות ליבה (אנגלית ומתמטיקה), קיימים פערים משמעותיים בציוני הקב"א דבר אשר משליך על עתידם המקצועי. לאורך השנים חלה עלייה בשיעור האקדמאים אבל שיעורם בהשוואה לכלל האוכלוסייה נמוך ורבים לומדים במקצועות שאינם נדרשים או לומדים במוסדות שאינם נחשבים בשוק. בתחום התעסוקה, שיעור המועסקים במשלחי יד אקדמאים נמוכים מאוד בהשוואה לשיעורם באוכלוסייה, בנוסף קיימים פערים משמעותיים בשכר ובייצוגם בתפקידי ניהול.

הובלה בתעסוקה, השכלה ותקשורת היא מנוף להתמודדות עם האתגרים  החברתיים-כלכליים ובאמצעותה ניתן להשיג שינוי תפיסות כלפי ישראלים ממוצא אתיופי בקרב החברה. על כן העמותה פועלת להרחבת ייצוג של צעירים מוכשרים במרחבים המובילים במשק ובחברה הישראלית. בתחום ההשכלה אנו מלווים ישראלים ממוצא אתיופי החל מחטיבת הביניים דרך התיכון ועד לסטודנטים ברחבי הארץ במטרה לשמר ולקדם הצטיינות ומצוינות בלימודים, באמנות ובספורט. בתחום התעסוקה העמותה מלווה אקדמאים בשלבים השונים של הקריירה במטרה להגדיל את אחוז המועסקים במשרות איכותיות ומובילות, בתפקידי ניהול ועמדות מפתח במשק הישראלי. אנחנו עושים זאת באמצעות תכניות ייחודיות וחדשניות ושותפויות אסטרטגיות במגזר העסקי, הציבורי והחברתי. בוגרי העמותה מהווים קבוצת איכות אשר מקדמת את חזון הארגון בכל מקום אליו הם מגיעים, הם לוקחים חלק בפעילות הארגון, מהווים מודל לחיקוי בקרב הקהילה וממשיכים להתקדם ללב העשייה החברתית, הציבורית והעסקית. בנוסף העמותה פועלת לשינוי דפוסי חשיבה, דרכי פעולה ושיטות עבודה בזירות הציבוריות והחברתיות במטרה להגדיל את הייצוג האיכותי של ישראלים ממוצא אתיופי בתחומים בעלי השפעה רחבה בחינוך, בשירות המדינה ובתקשורת הישראלית.

התקשורת הינה סוכן חברתי ומעצב תודעה ציבורית, על כן העמותה פועלת באמצעי המדיה השונים במטרה לקדם שינוי תודעתי בקרב החברה הישראלית בכלל ובקרב משפיעים וקובעי מדיניות בפרט. העמותה עובדת בשותפות עם אנשי התקשורת על מנת לקדם ייצוג וסיקור הולם לקהילה בדגש על כמות ואיכות, הנכחה חיוביות של דמויות, הגדלת מספר אנשי התקשורת ממוצא אתיופי וזאת לשם יצירת תמונה מייצגת ומשנה תודעה ומציאות.  

 
 
 
בשנת 2011 עמותת עולם ביחד זכתה באות האפקטיביות
 
 
 
  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

http://www.midot.org.il/עולים ביחד