שדולת הנשים בישראלעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
שדולת הנשים בישראל היא גוף עצמאי ובלתי מפלגתי הפועל למען קידום מעמד האישה באמצעות חקיקה, לובי בכנסת והעלאת מודעות ציבורית, חינוך ומחקר. השדולה פועלת להרחבת מעגל הנשים הפעילות והמודעות לצורך בשינוי, בעיקר בפריפריה ובקרב אוכלוסיות ייחודיות, וכן מעודדת נשים להגיע לעמדות מנהיגות ולתפקידים נבחרים. חברותיה ופעילותיה של השדולה הן בעלות דעות והשקפות פוליטיות ודתיות מגוונות, המאוחדות בשאיפה לקדם את מעמד האישה ובדרך זו להפוך את ישראל למדינה שוויונית בה זוכים כל אזרחיה, ללא הבדל מין, למעמד שווה ולזכויות שוות.
השדולה מפעילה מחלקה משפטית, אשר פועלת לקידום חקיקה בתחום ומעניקה סיוע פרטני וייצוג משפטי לנשים הנזקקות לכך; וכן מעבירה גם קורסים להעצמת נשים מנהיגות ולקידום נשים בתעסוקה.
 
 
 
 
 
 
  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

http://www.midot.org.il/שדולת הנשים בישראל