מידות תבחן אפקטיביות של עמותות הנתמכות על ידי הממשלה עבור החשב הכלליכלכליסט, 1.6.2011

משרד החשב הכללי במשרד האוצר החליט לבחון את האפקטיביות של חלק מהעמותות שנתמכות על ידי הממשלה, במטרה לאמץ בסופו של דבר מדד נוסף לקבלת תמיכה ממשלתית. בפיילוט שיימשך חצי שנה תשתמש מידות במתודולוגיה שלה לבחינת אפקטיביות של עמותות כדי לבדוק עבור החשב הכללי כמה עשרות עמותות שכיום מקבלות מימון במסגרת תמיכות או תקציבי המשרדים השונים. 

 

לקריאת המאמר המלא באתר כלכליסט


http://www.midot.org.il/מידות תבחן אפקטיביות של עמותות עבור משרד האוצר