נאמני מידות 
הצהרת נאמני מידות
 
אנו, נאמני מידות, מצהירים על תמיכתנו ברעיון האפקטיביות כרעיון מרכזי שיתרום לקידומו ולצמיחתו של המגזר השלישי בישראל. אנו מאמינים כי עמותות אפקטיביות ומשקיעים חברתיים אפקטיביים יכולים להביא לתוצאות חברתיות טובות יותר.
בהיותנו משקיעים חברתיים פעילים ומעורבים אנו מתכוונים לעודד את העמותות לאמץ סטנדרטים של ניהול איכותי מבוסס נתונים ומדידה בהתאם ליעדים שהוצבו מראש. בבואנו לתרום לעמותה נבחן את ניסוח יעדיה, את התוצאות שהשיגה ואת תהליכי הלמידה הנוהגים בה.
אנו סבורים כי אימוץ האפקטיביות כשיקול משמעותי של משקיעים חברתיים יקדם את הצלחת הפעילות המיטיבה, יגדיל את מעגל הנתינה ויוביל לשינוי הנחוץ בחברה בישראל.
אנו מאמינים שיחד נוכל לעשות טוב, טוב יותר.
 
 

http://www.midot.org.il/נאמני מידות