עמדאעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
עמותת עמדא לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות בישראל נוסדה בשנת 1988 על ידי בני משפחה של חולים.
מספרם של חולי אלצהיימר בישראל מוערך בכ-100 אלף; רוב החולים מטופלים בידי משפחותיהם במסגרת הקהילה. בשל אופייה המיוחד של המחלה היא מטילה מעמסה פיסית, נפשית וכלכלית כבדה על המשפחה כולה. עמותת עמדא קמה כדי לאגד את משפחות החולים ולהקל על מצוקתן. העמותה חברה בארגון אלצהיימר הבינלאומי ומקיימת איתו קשרים הדוקים.  
 
 
  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

http://www.midot.org.il/עמדא