הוועד למלחמה באיידסעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה 
הוועד למלחמה באיידס הוא הארגון הלא ממשלתי היחיד ברמה הלאומית הפועל להאטת התפשטות ה-HIV וליצירת סביבה פתוחה ומקבלת למען אנשים החיים עם הנגיף. זהו הארגון הוותיק ביותר ובעל המשקל הרב ביותר בתחום.
כחלק מפעילותו הוועד מפעיל מרכזי בדיקות אנונימיות; מעביר סדנאות הסברה לנוער ומלווה צוותים מקצועיים במוסדות החינוך; מקיים מערך קהילה ושירותים פסיכו-סוציאליים למען אנשים החיים עם HIV; מייצג את ציבור הנשאים לפני רשויות השלטון ומטפל בתלונות של אפליה על רקע סטאטוס HIV; מעמיד לרשות הציבור מערך מידע הכולל קו פתוח, פורומים ואתר אינטרנט המקיף מסוגו בעברית; מוביל פרויקט הומניטארי שבמסגרתו מחולקות תרופות מצילות חיים לחסרי מעמד אזרחי ומקדם פרויקטים להעלאת המודעות בקרב קבוצות שנמצאות בסיכון מוגבר.
 
מסעות ההסברה של הוועד למלחמה באיידס זכו להכרה עולמית ובשנת 2010 הוועד קיבל פרס מיוחד מטעם האו"ם במסגרת UNDPI Awards. נוסף לכך, הפעילות הוולונטארית הענפה של הארגון לצד תרומתו הייחודית לקידום בריאות הציבור בישראל זיכו את הוועד באות הנשיא למתנדב (2006) ובמגן שר הבריאות (2010).
 
 
 
  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

http://www.midot.org.il/הוועד למלחמה באיידס