קבוצת שטראוס משתמשת ב-5 השאלות של מידותקבוצת שטראוס החליטה לשלב את 5 השאלות של מידות בטופס שעל עמותות למלא כדי להגיש בקשה לתמיכה. בכך מצטרפת קבוצת שטראוס לבנק הפועלים, לטבע ולבזק. מנהלת האחריות התאגידית של קבוצת שטראוס דניאלה פרוסקי-שיאון מסבירה:
 
"אנו בקבוצת שטראוס מאמינים בהשקעה חברתית ממוקדת, מבוססת נתונים ומוכוונת תוצאות, אנו גם מבינים שזה מסע של למידה ושאנו צריכים להשקיע כל הזמן על מנת להשתפר בתהליך חשוב זה. שמנו לנו למטרה לחולל שינוי משמעותי ומוכח בנושא גיוון והכלה - תחום הליבה שבו משקיעה הקבוצה משאבים ומאמצים רבים. לכן, אנו מייחסים חשיבות לכלים המקצועיים שמידות מציעה למשקיעים חברתיים. החלטנו לשלב את 5 השאלות של מידות בטופס הבקשה לתמיכה שלנו, מתוך אמונה ששאלות אלה יסייעו לעמותות להתמקד בנושא האפקטיביות, ולנו - לקבל החלטות מושכלות ומוכוונת תוצאה."
 
 
 

http://www.midot.org.il/קבוצת שטראוס משתמשת בחמש השאלות של מידות