עמותה לילדים בסיכוןעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
העמותה לילדים בסיכון פועלת משנת 1990 ונודעת בזכות היותה הגוף הוותיק והמוביל בישראל לטיפול באוטיזם בגיל הרך ועד לגיל 18. העמותה הוקמה כדי לתת מענה אבחוני וטיפולי מותאם לילדים אלה ולהעניק להם ולמשפחותיהם את הטיפול המקצועי והתמיכה הרגשית הראויים להם. 
העמותה פועלת, באמצעות מעל  1,200 עובדים מסורים, לשם מיצוי יכולותיהם של ילדים, בני נוער ומתבגרים מיוחדים אלה. 
תפיסת הטיפול בעמותה הינה התפתחותית-אינטגרטיבית. לכל ילד ונער נבנית תכנית קידום אישית . תכנית זו מותאמת לצרכיו ומקיפה את מכלול תחומי התפקוד של הילד, והיא נבנית תוך חשיבה אינטגרטיבית עם הצוות החינוכי המטפל בילד.  מושם דגש על טיפול בילד בסביבתו הטבעית, בשעות הלימוד בגן או בבית הספר, במטרה להקל על הורי הילד ועל בני משפחתו וכדי להשיא את התועלת הטיפולית והשפעותיה. 
 
העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים במערכת הבריאות, במערכת החינוך, במערכת הרווחה וברשויות המקומיות.
הכל, מתוך התפישה, כי הילד הינו במרכז וכי על כל הגורמים המטפלים והמעורבים בטיפול להתאגד סביב הטיפול בילד ולהתמקד בטובתו ובקידומו של הילד. 
 אחד מהישגיה הבולטים של העמותה הוא גיבוש "סל טיפולים בריאותי מקדם" (טב"מ) – סל טיפולים עשיר ואינטנסיבי שהמדינה מעניקה לילדים על הרצף האוטיסטי מהגיל הרך ועד גיל 7. פועלה של העמותה הביא להכרת משרד הבריאות ומשרד האוצר בסל שירותים זה ולזכאותם של כל הילדים המאובחנים – לקבלת הסל. 
בשנים האחרונות, השיגה העמותה פריצת דרך נוספת, בשילוב טיפולי בריאות בהיקף של עד 3 ש"ש לילדים בגילאי 7-18 בשעות הצהריים בתוך כתת בתי הספר, באופן מותאם ומונגש לצרכיהם.
הצוותים המקצועיים והמסורים של העמותה בשילוב הניסיון והידע הקליני שנצבר בה ייחודיים בהיקפם, והמודלים הטיפוליים שפותחו על ידיה , זוכים להכרה ומוטמעים במסגרות טיפוליות רבות. 
 
 
 
  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

http://www.midot.org.il/העמותה לילדים בסיכון