כווניםעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
 
עמותת "כוונים" הינה עמותה צעירה אשר הציבה בפניה מטרה לקדם צעירים בעלי צרכים מיוחדים, תוך עידוד עצמאות ומעורבות בקהילה בה הם חיים, להשגת שליטה והשפעה על מסלול החיים שלהם.
העמותה פועלת בשיתוף עם גופים ממשלתיים ופרטיים ומוסדות אקדמאיים.
עמותת כוונים שואפת ליצור מציאות שוויונית יותר, המאפשרת לצעירים עם צרכים מיוחדים לממש את מלא יכולותיהם ולתפקד בעמדות עצמאיות ואקטיביות בחברה.
ניהול עצמי משולב בקהילה- אלה ארבעת המילים החשובות ביותר במהלכי עמותת כוונים בכל הפעילויות שלה.
כוונים תופשת עצמה כתחנה – תחנה התפתחותית לצעירים.
תהליכי ההכשרה בכוונים נעים מן הפרט אל הכלל: שתי מלים הראשונות("ניהול עצמי") מכוונות לתהליך אישי, אך הוא מתבצע בתוך קבוצה חברתית.
שתי המילים העוקבות ("משולב בקהילה") מתארות יחד חברתי וקהילתי המעניק תחושת ערך ושוויון.
מהלכי היציאה לעצמאות נועדו למנוע ולמזער מצבי תלות ובדידות , אשר מהווים גורמי סיכון לכל אדם באשר הוא.
הצלחה בשילוב בקהילה מצריכה קהילות בעלות מידע, בטחון עצמי ורצון טוב לאפשר שילוב צעירים עם צרכים מיוחדים.
 
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה   

http://www.midot.org.il/כיוונים