המפעל להכשרת ילדי ישראלעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
 
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
 המפעל להכשרת ילדי ישראל (ע"ר), שם לו מטרה לאורך כל שנות פעילותו, לחנך, לטפל ולשקם ילדים בסיכון בעלי פוטנציאל שכלי תקין, הבאים מסביבה סוציו-אקונומית קשה ומקפחת ביותר המחייבת את הוצאתם מהבית על ידי רשויות המשפט והרווחה. ילדים אלו מגיעים ממשפחות שאינן מסוגלות לספק את צרכיהם הבסיסיים ביותר.
מסגרות המפעל להכשרת ילדי ישראל משלבות בין מסגרת פנימייתית לתא משפחתי , וזאת, בכדי לענות באופן מיטבי על צורכיהם הנפשיים והרגשיים של הילדים.
 
חזון ומטרות:
ברמה החברתית:
ברמת הפרט:
 
 
 
  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

http://www.midot.org.il/המפעל להכשרת ילדי ישראל