מהי למידה אפקטיבית? קודם כל להיות פתוחים לביקורת
מידות מעודדת עמותות לפתח תהליכי למידה, שיסייעו להן לדעת אם הן משיגות את מטרותיהן, באיזו מידה הן עונות על צרכי קהל היעד שלהן והאם הן מעניקות לבעלי עניין שונים מענה אפקטיבי.
היבט חשוב של למידה אפקטיבית הוא היכולת להיות ערני לרחשי הסביבה הנוגעים לתחומי העיסוק של הארגון והיכולת להיות פתוח לביקורת. ביקורת בונה ומנומקת היטב עשויה לשמש מקפצת ידע, בבחינת "אורח לרגע רואה כל פגע", ולתרום למענה טוב יותר למוטבי הארגון.
מידות קשובה לביקורת שמשמיעים חוגים שונים ועושה מאמצים להטמיע שינויים באופן פעולתה, כאשר הביקורת המוצעת מוצדקת.
טבעי שארגון שעוסק בהערכת עמותות ישמש מוקד לביקורת, ומידות אינה הראשונה מבין עמיתיה שנדרשת לתת הסברים על גישתה ועל תפיסתה. במדינות אחרות הפרקטיקה הזו ותיקה מעט יותר, ושם כבר הספיקו המבקרים להעלות את דעותיהם על כתב. מידות לומדת מכך הרבה, ושמחה גם לשתף את בעלי העניין כאן בישראל בידע שנצבר שם.
בהקשר זה, אנחנו מצרפים כאן עשרה מאמרים שהחוט המקשר ביניהם הוא ביקורת כנגד ארגוני דירוג. על פי רוב, הביקורת אינה "אישית" ואין לה דבר כנגד ארגון דירוג זה או אחר, אלא היא מתנגדת לעצם הרעיון שבבסיס הדירוג ותמהה על הערך המוסף שלו למגזר ולחברה. 
 
 
 
 

http://www.midot.org.il/מהי למידה אפקטיבית קודם כל להיות פתוחים לביקורת