איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראלעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
איגוד מרכזי הסיוע הוקם בשנת 1990. האיגוד משמש כארגון גג של תשעה מרכזי סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל.
בעוד מרכזי הסיוע פועלים ברמה הפרטנית בהענקת סיוע נפשי וליווי לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, וברמה המקומית בנושאי חינוך הסברה וחיזוק הקשר עם הקהילה, פועל האיגוד ברמה הארצית כסוכנות לשינוי חברתי, למען השגת זכויות ושיפור השירותים הניתנים לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, להפחתת שיעור התופעה ובטווח הארוך למיגורה ומחיקתה מהנוף החברתי הישראלי.
 
פעילות המרכז כוללת:
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

http://www.midot.org.il/איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל