נותרו מקומות ספורים למסלול מתן - הערכה ככלי ניהולי 
 
 
 


http://www.midot.org.il/נפתחה ההרשמה למסלול מתן הערכה ככלי ניהולי