הדרך למנהיגות: ניתוח תחום פיתוח מנהיגות העתיד של ישראל
http://www.midot.org.il/הדרך למנהיגות ניתוח תחום פיתוח מנהיגות העתיד של ישראל