טכנודעעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות 
תו מידות לאפקטיביות  מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה
לתכנון ולמדידה, להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד,
במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
הטכנודע הינו מרכז מדעי שהוקם בשנת 1986 על ידי פרויקט שיקום שכונות במטרה להעשיר ולחשוף את ילדי השכונות לנושאים מרתקים מעולם המדע, הטכנולוגיה והרפואה תוך הקניית מיומנות מעשית בעבודה מעבדתית.
 
 פרויקטים עיקריים:
הטכנודע מפעיל מספר פרויקטים מרכזיים:
 
 
 

http://www.midot.org.il/טכנודע