אלו"ט - אגודה לאומית לילדים אוטיסטים (ע"ר)עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
 
אלו"ט היא עמותת הורים לילדים, מתבגרים ובוגרים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי. העמותה מטפלת כיום בקרב 12,000 משפחות, ופועלת לקידום זכויותיהם של כל האוטיסטים בישראל כמו גם לשיפור השירותים הניתנים להם ולמשפחותיהם..

מטרות אלו"ט: 
סינגור - קידום זכויות אוכלוסיית האוטיסטים ומשפחותיהם בישראל.
קידום הידע בטיפול באוכלוסיית האוטיסטים ופיתוח מודלים לטיפול.
הקמה והפעלה של מסגרות ושירותים איכותיים למען אוכלוסיית האוטיסטים ומשפחותיהם.
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

http://www.midot.org.il/אלוט