אגודת יד אליעזרעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
 
עמותת יד אליעזר הוקמה כפרוייקט קטן של איסוף מצרכי מזון עבור משפחות במצוקה. כיום, שלושים שנה אחרי, מחלקת העמותה כמאה מליון שקלים מידי שנה, תוך דיסקרטיות מלאה ושמירה על כבוד המוטבים.
 
הסיוע של יד אליעזר מתמקד בארבעה תחומים מרכזיים:
להשביע
אגודת יד אליעזר פועלת בתחום המזון מתוך שאיפה  למלא משאלות לב של משפחות יקרות לאוכל מזין. האגודה מחלקת עשרות ארגזי מזון מידי שבוע, מעניקה ארוחות חמות לבודדים וגלמודים, מממנת תלושי קנייה, מחלקת עודפי תוצרת חקלאית המיועדת להשמדה ושולחת מאות קופסאות מטרנה לתינוקות שנולדו לתוך העוני.
ללמוד
אנשי יד אליעזר מאמינים בחינוך הנוער כדרך ליציאה ממעגל העוני והבטחת עתיד טוב יותר. פרויקטים של "ללמד" כוללים חונכות וליווי אישי של נוער בסיכון, הוראה מתקנת במוסדות שאינם זכאים למימון ממשלתי ומימון שכר לימוד לבעלי משפחות המתקשים לפרנס בכבוד את בני ביתם.
לתמוך
מגוון הפרויקטים של "לתמוך" מיועדים בעיקר עבור משפחות מהמעמד הבינוני שנקלעו למצוקה כלכלית. במסגרת הפעילות מעניקה האגודה סיוע חודשי למשפחות חד הוריות, מסדירה חשבונות חשמל, גז ומים למשפחות במצב כלכלי קשה, תומכת בשעת משבר ומחלה ועוד.
לתת
המסגרת של "לתת" מעניקה סיוע בנסיבות משמחות: עזרה לזוגות צעירים בתחילת דרכם, מימון שמחות בר מצווה וחתונות צנועות ותיווך ריהוט יד שנייה לנזקקים.
 
 
  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

http://www.midot.org.il/אגודת יד אליעזר