אותותעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
אותות הינה עמותה אשר הוקמה על מנת להפעיל רשת מעונות ייחודיים לנערים ונערות ברחבי המדינה.
העמותה מנהלת ומפעילה 15 מסגרות ברחבי הארץ לנוער במצוקה בשיתוף ופיקוח של רשות חסות הנוער – משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
עמותת אותות רואה עצמה כמחוייבת לטפל בבני נוער, אשר נמצאים בקצה הרצף החינוכי טיפולי בישראל. נערים ונערות אלו, נמצאים בסיכון ובסכנה לאחר שנפלטו ממסגרות חינוכיות בקהילה וזקוקים למענה של טיפול חוץ ביתי, בהיעדר יכולת וסמכות הורית לדאוג לכל צרכיהם ההתפתחותיים. עמותת אותות מפעילה את מסגרותיה בתוך הקהילה מתוך האמונה כי שילוב זה תורם לתהליך השיקומי והינו אינטרס של החברה כולה. העמותה מטפלת בבני נוער ממגוון אוכלוסיות מרקעים שונים ומחויבת לתת מענים רגישי תרבות לכל המגזרים.
 
חזון העמותה
העמותה תטפל ותהווה בית לבני נוער במצבי סיכון בחברה הישראלית על גווניה השונים, תוך שילובם בקהילה. העמותה מחוייבת לפיתוח תכניות חינוכיות וטיפוליות ייחודיות ותהווה גורם מקצועי מוביל בפיתוח כלים חדשניים. אנו מאמינים שכוחה של החברה נמדד ביכולתה לחזק ולשמור על חוליותיה החלשות תוך מתן הזדמנות שווה לחבריה. העמותה רואה בהון האנושי משאב מרכזי ולפיכך מתחייבת לפתחו ולהיות מובילה בתחומה.
 
 
 
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

http://www.midot.org.il/אותות