מרחביםעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה 

מכון מרחבים הינו עמותה ישראלית, אשר הוקמה ב-1998 ופועלת לסייע לאזרחים ואזרחיות מרקעים שונים להכיר את האחר, להעריך שונות בחברה הישראלית וליצור קהילות וארגונים הוגנים יותר. ייחודו של המכון הוא ב"מודל האזרחות המשותפת" המהווה את הבסיס הרעיוני לפעילות העמותה ופותח על-ידי קבוצה רבגונית של אנשי חינוך. המודל מציע שפה משותפת, המאפשרת לזהות הסכמות, ערכים ואינטרסים משותפים בין קבוצות וזהויות שונות בחברה הישראלית: דתיים, ערבים, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלויות, חילונים, בני ובנות הקהילה האתיופית, זהויות מגדריות שונות ועוד.

 

על בסיס מודל האזרחות המשותפת, פיתח המכון מגוון שירותים ותכניות עבור ארגונים שונים במערכת החינוך, במגזר הציבורי, בחברה האזרחית ובמגזר העסקי. השירותים והתכניות שהמכון מציע מתמקדים בשינוי עמדות משמעותי המשפיע על הגישה וההתנהגות של כל אחד ואחת מאתנו כלפי זהויות שונות. זאת באמצעות למידה מחיי היום-יום המאפשרת פיתוח יכולות אישיות וארגוניות לשגשוג והצלחה בחברה רבגונית.

 
 

   
 
   
  
 

http://www.midot.org.il/מרחבים