אנליזה עצמית 
 
שאלון למילוי עצמי
 
כלי למידה חינמי לעמותות - כלי שמאפשר לעמותות לבצע תהליך בדיקה עצמית לאור פרמטרים הנסמכים על ידע וניסיון מהעולם ומישראל. כלי זה מוצע לעמותות ללא עלות, במטרה לאפשר לימוד והתפתחות.
לצורך ביצוע האנליזה העצמית יש לענות על השאלון לדירוג עצמי.
 
עמותות שעברו בהצלחה את המבדק העצמי (מעל ציון 75) ומעוניינות להוריד הצהרה על כך (אותה ניתן לפרסם באתר/נייר לוגו וכו') -
לצורך מילוי השאלון ומקסום הפוטנציאל הטמון בו, אנו ממליצים כי תעבירו אותו בקרב עובדי המטה ו/או השטח של העמותה על-מנת שאלו יתנו את דעתם על הסוגיות השונות. תהליך זה יכול להתבצע בין אם העמותה ממלאת את השאלון באופן עצמי, או במסגרת תהליך קבלת תו מידות.
 
 
 
 
מדריך מידות לאפקטיביות
 
מדריך מידות סוקר את הנושאים הנבחנים על ידי מידות בתהליך האנליזה. המתודולוגיה של מידות פותחה לאחר בחינת תפיסות שונות להערכת ארגונים חברתיים ולימוד מעמיק של כלי דירוג והערכה של עמותות ומלכ"רים בעולם. בפיתוח הדירוג שאפנו לבנות כלי המשקף נאמנה את המציאות, המאפיינים והערכים של ארגון חברתי בישראל, וקיימנו ראיונות וקבוצות מיקוד בהשתתפות משקיעים חברתיים ונציגי עמותות כדי לוודא שמודל הדירוג והנושאים הנבחנים בו רלוונטיים לצרכים של שני קהלי יעד אלה. לאורך הדרך ליוו אותנו בתהליך הפיתוח המתודולוגי יועצים ארגוניים, אנליסטים פיננסיים ומומחים למגזר השלישי בישראל.
 
 

http://www.midot.org.il/אנליזה עצמית