אלמנארהעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
בחברה הערבית בישראל חיים יותר מ 400,000 אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית, נפשית ושכלית אשר סובלים הן מניכור ע"י החברה הערבית עצמה והן ממחסור במשאבים מצד המדינה.
אלמנארה (מגדלור בעברית), עמותה לקידום אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית חרטה על דגלה להעצים את בעלי המוגבלויות בחברה הערבית, להביא למימוש זכויותיהם הטבעיות, החברתיות והמשפטיות ולשלבם בחברה באופן שוויוני ללא כל הדרה חברתית, סטיגמות או דעות קדומות.
 
מטרות העמותה
1. הגברת המודעות החברתית לאנשים עם מוגבלות ושינוי הדעות הקדומות והסטריאוטיפים כלפיהם המושרשים בחברה.
2. העצמת אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית מתוך כוונה כי יפתחו אישיות בעלת דימוי וביטחון עצמי גבוהים.
3. קבלת זכויות שוות ביחס לכלל אזרחי המדינה.
 
פרוייטים מרכזיים
1. פרויקט הסנגור המשפטי:
"אלמנארה" פועלת לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות בתחום הנגישות, החינוך והתעסוקה אל מול מוסדות המדינה, לרבות פנייה לערכאות במידת הצורך. כמו כן, "אלמנארה" מפעילה הרצאות וסדנאות משפטיות לאנשים עם מוגבלות, בני משפחותיהם, סטודנטים, עורכי דין ואנשי מקצוע הבאים במגע ישיר עם אנשים אלו.
 
2. פרויקט הגברת המודעות החברתית והמעורבות הקהילתית:
"אלמנארה" מפעילה סדנאות וימי עיון לתלמידי בתי ספר, להורים לאנשים עם מוגבלות, לאקדמאים, לאנשי עסקים ולאנשי מקצוע ואנשי תקשורת, במטרה לחשוף אותם לקהל היעד הזה.
 
3. פרויקט ההעצמה ופיתוח הכישורים:
"אלמנארה" מקיימת קבוצות העצמה לאנשים עם מוגבלות העוסקות בפיתוח המודעות העצמית, התקשורת הבין אישית וקבלת ההחלטות. בנוסף, מפעילה "אלמנארה" קבוצות תמיכה להורים של אנשים עם מוגבלות, במטרה לספק להם מיומנויות וכלים לסוציאליזציה של ילדיהם.
 
4. פרויקט הייעוץ הטלפוני והפרטני:
צוות מיומן של אנשי מקצוע מפעיל קו טלפוני המספק סיוע סוציאלי רגשי וייעוץ משפטי לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם, ובמידת הצורך סיוע וייעוץ פרטני.
 
5. פרויקט הספרייה המותאמת לאנשים עם מוגבלות:
במסגרת פרויקט הספרייה המותאמת, "אלמנארה" מפיקה ספרים מוקלטים, ספרים בשיטת ברייל, ספרים מוגדלים וספרים אלקטרוניים בשפה הערבית.
 
 
  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

http://www.midot.org.il/אלמנארה