אל-סםעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
עמותת אל-סם נוסדה בשנת 1974 כעמותה ציבורית, ע"י גב' עדה מכנס ז"ל וקבוצה של אנשי ציבור מתנדבים, בעלי מודעות חברתית, ששמו להם למטרה לפעול למניעת השימוש בסמים ואלכוהול, בעיקר בקרב בני נוער.
 
חזון העמותה:
עמותת אל-סם תפעל בקרב בני נוער וצעירים לצמצום תופעת השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול ונזקיה, ותאפשר קבלת טיפול מקצועי לכל נער/ה, צעיר/ה, המשתמשים בסמים ו/או באלכוהול, למשפחתם ולסביבתם הקרובה.
 
מטרות פעילות:
 
  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

http://www.midot.org.il/אלסם