הלבעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה

בשנת 1997 הוקם פרויקט ה"לב" המרכז למען בוגרי פנימיות מצוקה בשיתוף אייסף – הקרן הבינלאומית לחינוך וגלנקור – הקרן לחינוך ולרווחה. בשנת 2003 לאחר שנצבר הניסיון נוסדה רשמית עמותת "הלב".

חזון העמותה

להביא להכנתם לחיים עצמאיים של יוצאי פנימיות מצוקה ונושרים ממערכת החינוך ושילובם בחברה ובקהילה.

דווקא בגיל שבו מתגבשת הזהות הבוגרת, עוזבים חניכי הפנימיות את החממה ונתקלים בחיים האמיתיים.  מתוך הכרות עם הצמתים שעלולים להוביל להדרדרות הוקמה עמותת "הלב", שנועדה לתת תמיכה לאותם ילדים ונערים – תושבי דרום מזרח תל-אביב ומרכז הארץ. ילדי המצוקה המופנים אל הפנימיות הקיימות, נתקלים לעיתים בבעיית המשכיות ההופכות אותם לאוכלוסייה ברת סיכון. עם תום שהותם בפנימייה וסיום לימודיהם במסלול היסודי. שנות ההתבגרות עוברות עליהם כשהם עדיין חסרי בית או תמיכה מצד הוריהם. אוכלוסייה זו מחתך סוציו אקונומי נמוך נוטה להתדרדר עקב מחסור במסגרת, תמיכה, ייעוץ או הכוונה כלשהי. מכאן נובע הצורך במעקב ובפיקוח מקצועי לצד ניווט אותם נערים ונערות למסגרות התומכות והכוונה מתאימה וזאת על-מנת למנוע מצב בו יהוו כנטל על החברה ויסטו מדרך הישר. מחקרים רבים עסקו בסוגייה זו אולם, למרות אלה נראה שהגופים הממוסדים לא התמקדו עד כה בפיתוח תוכניות לאוכלוסייה רגישה זו. 

 

לבוגרים מוצעים השרותים הבאים: 

 

  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 


http://www.midot.org.il/הלב