צ.ל.ש.- צעירים לומדים שחמטעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות 
תו מידות לאפקטיביות  מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה
לתכנון ולמדידה, להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד,
במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
 
צ.ל.ש. היא עמותה בה סטודנטים ובוגרים מלמדים ילדים שחמט במטרה לפתח חשיבה, להטמיע ערכים וליצור סביבה התומכת בהתפתחות אישית.
קהל היעד של העמותה הוא ילדים ובני נוער החיים באיזורי פריפריה גיאוגרפית וכלכלית, בעלי יכולת חשיבה גבוהה, ובעלי פוטנציאל בתחום הלימודי והחברתי.
הלימוד מתבצע בקבוצה, כשהאווירה בה והיחסים בין חבריה מהווים ערך ומטרה בפני עצמם.
העמותה מלמדת מאות ילדים בעשרות קבוצות שונות.
מלבד שיעורי השחמט השבועיים בבתי הספר מתקיימים במהלך השנה גם סיורים חינוכיים באתרי תרבות ומורשת ובסוף השנה תחרות ארצית בה מתמודדים כלל החניכים.
 
 
 
חזון העמותה
יצירת קהילה המעודדת מיצוי פוטנציאל אישי תוך פריצת מחסומים תרבותיים וסוציו-אקונומיים ומחנכת לפיתוח חשיבה, ערכים ואחריות חברתית. הדרך בה העמותה בחרה לפעול לפעול היא הקמת אגון בו סטודנטים ובוגרים מלמדים ילדים מאזורי פריפריה גיאוגרפית וכלכלית שחמט. כך העמותה תורמת  לגישור הפערים וקירוב הלבבות בחברה הישראלית. כל זאת בשימת דגש על הטמעת ערכים של מצוינות ומשמעת, תוך טיפוח יחסי חברות כנים ובלתי אמצעיים.
 
 
מטרות העמותה
 
 
  
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 
 

http://www.midot.org.il/צלש צעירים לומדים שחמט