אופק לילדינועמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה

“אופק לילדינו” היא עמותה ארצית אשר הוקמה ע"י הורים בשנת 1997 המהווה משפחה גדולה למעל אלף משפחות מכל הארץ ומכל המגזרים להן ילד/ה עיוור או לקוי ראייה. 

העמותה פועלת במספר מישורים לסייע להורים ולילדים. כל חברי העמותה במאמץ משותף ועם הרבה אופטימיות רוצים לתת אופק נפלא לילדים עיוורים ולקויי הראייה, לחזק אותם ולסלול דרך יחד איתם לקראת חיים עצמאיים ומועילים.

מטרות עיקריות:

גם לעמותה זו אפשא לעגל לטובה.

http://www.midot.org.il/אופק לילדנו