כן לזקןעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
על אודות העמותה
 "כן לזקן" הינו ארגון חברתי ובלתי ממסדי המשמש כנציב זכויות הזקנים ופועל לשמירה ולקידום זכויות הזקנים במישור הציבורי, הקהילתי והאישי. "כן לזקן" הוקם לפני תשע שנים על ידי עו"ס נתן לבון, אשר בעבר ניהל את מחלקות הרווחה בירושלים וקריית גת והקים את אגף הבטחת הכנסה בביטוח הלאומי.  העמותה מופעלת על ידי מתנדבים גמלאים מומחים בתחום הזקנה, ולה מועצה מייעצת בה חברים משפטנים, רופאים, עובדים סוציאליים ואנשי אקדמיה.
פעילות העמותה
במישור הפרטני משמש "כן לזקן" כתובת לזקנים ולמשפחותיהם לבירור, לתיווך ולמיצוי זכויותיהם, בכל תחומי החיים. הסיוע ניתן חינם על ידי מתנדבים בשפות עברית, רוסית וערבית.
במישור הציבורי - מהווה "כן לזקן" כוח מרכזי במאבקים לקידום זכויות הזקנים. כן לזקן, הוא בין המובילים את קואליציית הארגונים להכללת האשפוז והטיפול הסיעודי לסל הבריאות. עמדתנו, לפיה אסור להסתפק בהכנסת האשפוז הסיעודי לסל, אלא חייבים לעסוק במקביל במתן הטיפול בבית, מתוך ההכרה בזכות לחיים בקהילה, התקבלה על ידי משרד הבריאות, אשר מנסה לקדם רפורמה בנושא.
חזון העמותה
להבטיח את זכויות הזקנים (בני 60+) ולפעול להגברת מודעות, מיצוי, הגנה, קידום והרחבת זכויותיהם.
מטרות העמותה
 
 
  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

http://www.midot.org.il/כן לזקן