אפשר אחרתעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
על אודות העמותה
עמותת 'אפשר אחרת' הוקמה בשנת 1998 ע"י אנשי רוח שחרתו על דגלם ערכי סבלנות, שוויון ואחווה. אלפי ילדים ערבים ויהודים בגילאי הגן, בתי הספר היסודי, חטיבת הביניים והתיכון השתתפו כבר במפגשים של העמותה, כשסדנאות המוסיקה, הדרמה, האמנות הפלסטית והספורט מהווים גשר שבאמצעותו הם לומדים להכיר אלה את אלה. אפשר אחרת מפעילה תכנית חינוכית ארוכת טווח ברשת זוגות בתי ספר במגזר היהודי ו-הערבי. העמותה מפעילה את התהליך השנתי ב-50 בתי ספר: 25 זוגות ממעלות בצפון ועד רהט וחורה בדרום. התכנית מאפשרת לכל זוג בתי ספר ברשת לקחת חלק בתהליך חינוכי המפגיש בין תלמידים וסוכני שינוי בקהילת בית הספר: מורים, מנהלי בתי הספר ו-הורים. התהליך בין כל זוג בתי ספר מתבסס בראשיתו על חיבור מתמשך בין שני מנהלי בתי ספר ורכזי תכנית מטעם בתי הספר (רכז שכבה, מנהל חטיבה או מחנכת) ובמרכזו תכנית תהליכית וייחודית בגישתה הפדגוגית ובמגוון קהלי היעד אליהם היא פונה.
 
  
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

http://www.midot.org.il/אפשר אחרת