ScienceAbroad - ארגון המדענים הישראלים בחו"לעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
ScienceAbroad הוא קהילה בינלאומית לחוקרים ישראלים השוהים בחו"ל וחברים בה למעלה מ-2,500 אקדמאים בעלי תואר שני ומעלה בכ-300 קמפוסים ברחבי העולם.
 ScienceAbroadמפעיל 23 מרכזים בקמפוסים בולטים בעולם המנוהלים על ידי מדענים מתנדבים, ופועל לחיבור בין האקדמאים הישראלים לבין עצמם, לקהילה המקומית ולחיזוק הקשר בינם ובין הקהילה המדעית בישראלהארגון מעניק כלים וקשרים ופותח דלתות למדענים ישראלים המבקשים לשוב לישראל על מנת שיביאו עימם את הידע, הכישרון, הניסיון והקשרים שצברו לאקדמיה ולתעשייה כמנוע צמיחה לישראלחברי ScienceAbroad מעורבים בפרויקטים בקמפוסים בעולם לשיפור תדמיתה של ישראל ומיתוגה של ישראל כמדינת מחקר ופיתוח.
 
 
    
         
 
   
 
  
    

http://www.midot.org.il/scienceabroad