האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבהעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות 
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה 

האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה (ע"ר) מאגדת חוקרים וחברי סגל אקדמי כמו גם אנשי מקצוע מובילים במגזר הציבורי, האזרחי והפרטי בתחומי האקולוגיה, הסביבה והחינוך הסביבתי בישראל. האגודה חותרת לבסס את השימוש בידע ובחשיבה מדעית ולחזק את מעמדם בתהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניות לקידום הקיימות ואיכות הסביבה בישראל.

מטרות מרכזיות:

1.      בניית קשרים (Networking) בין אנשי המדע, המקצוע ובעלי ענין ופיתוח ידע בתחומי האקולוגיה והסביבה בישראל לקידום חדשנות, שיתופי פעולה ומחקר מדעי בין-תחומי;

2.      הנגשת ידע מדעי עדכני למגזר הציבורי, ארגונים אזרחיים והציבור הרחב בכדי להיטיב את קבלת ההחלטות בישראל לשיפור איכות הסביבה בישראל ובסביבתה;

3.      ייצור שיתופי פעולה בין הקהילה המדעית לבין גופים ורשויות האמונים על קבלת החלטות בתחומי הסביבה בישראל, חברה אזרחית ומגזר עסקי;

4.      הגברת המודעות הציבורית לנושאים סביבתיים מבוססי מדע וקידום הבסיס המדעי של האוריינות הסביבתית בכל מסגרות החינוך.

פעילויות מרכזיות:

פעילויות האגודה מכוונות לגשר באופן פורה בין מדע לקביעת מדיניות, בין מגדל השן האקדמי ובין רשויות הממשל באופן שימנף את נקודות החוזק שבאקדמיה בישראל בכל הנוגע לבסיס המדעי של סוגיות סביבתיות ובד בבד יענה לצרכים ממוקדים של מקבלי החלטות, גורמי ממשל וארגוני חברה אזרחית.

הפרויקטים המרכזיים של האגודה כוללים: כנס שנתי, כתב העת "אקולוגיה וסביבה", תכנית ממשק, רשת מומחי הסביבה ומרכז תקשורת מדעי הסביבה.

הכנס השנתי של האגודה הוא הפורום המרכזי והגדול ביותר בישראל למפגש של חוקרים צעירים יחד עם בכירי המדענים, לשמוע, לדון ולשתף ידע במגוון נושאים בתחומי הסביבה. בפורום זה מוצגים למאות המשתתפים מחקרים מחזית העשייה המדעית בישראל בתחומי הסביבה, החברה, מדעי כדור הארץ והאקולוגיה.

כתב העת של האגודה, 'אקולוגיה וסביבה', הרואה אור ארבע פעמים בשנה, שם לעצמו מטרה לגשר בין הגורמים השונים המשפיעים ומושפעים מסדר יום סביבתי-חברתי תוך הקפדה על יוקרה מקצועית ועניינית בקרב קהל בעלי העניין. כתב העת משמש אכסניה בין-תחומית לדיונים, מאמרים ומחקרים העוסקים בסוגיות של קיימות עכשווית בישראל.

תכנית העמיתים ממשק אמונה על הידוק שיתוף הפעולה וקידום הדו-שיח בין הקהילה המדעית ובין קובעי המדיניות הציבורית בישראל. זאת באמצעות הכשרת מדענים צעירים, בוגרי תואר שלישי, מתחומי הסביבה והאקולוגיה במיומנויות פרקטיות לצורך השתלבות מוצלחת כמומחים בתהליכי קבלת ההחלטות וביישום מדע בגופי הממשל. התכנית מהווה מעין "פוסט-דוק יישומי" ומשלבת התנסות בעבודה מעשית במשרדי ממשלה ובגופים ציבוריים לצד לימוד והכשרה בנושאים כגון מדיניות ציבורית, כלכלה, משפט, תכנון, ניהול ופיתוח מיומנויות תקשורת ומנהיגות.

רשת מומחי הסביבה של ישראל הנה יוזמה חדשה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה ומהווה קהילה מדעית מקצועית המרכזת את מיטב החוקרים והמדענים הישראלים העוסקים בחקר סוגיות הסביבה.

המרכז לתקשורת מדעי הסביבה מעודד מעורבות מוגברת של מדענים בתהליכי קבלת החלטות בזירה הציבורית תוך פריצת תקרת הזכוכית של השיח המדעי-סביבתי בתקשורת הישראלית. המרכז עושה זאת על ידי סדנאות תקשורת למדענים וסטודנטים, סדנאות לאנשי תקשורת וועדות מייעצות, פרויקט יוצרים בסביבה עם סטודנטים לעיצוב, זוית בחינוך הנגשת תכני סוכנות הידיעות זוית למערכי לימוד למורים.

 
 

http://www.midot.org.il/האגודה הישראלית לאקולוגיה