מרכז תמר עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
 
מרכז תמר הוקם במטרה לחולל שינוי -בעקבות אחוז התעסוקה הנמוך ביותר במדינה וההישגים הירודים של מערכת החינוך בקרב צעירי החברה הבדואית כמו גם התמורות החברתיות והפוליטיות המתחוללות בשנים האחרונות, הולך וגדל הקושי להשתלבות של הבדואים בחברה הישראלית.
מרכז תמר נוסד בערוגות החברה הערבית-בדואית, על ידי קבוצת צעירים בני החברה, בהובלת יו"ר מרכז תמר כיום, מר אברהים נסאסרה. המרכז הוקם מתוך הכרה במציאות ורצון כן לשינוי המצב הקיים. המרכז פועל תוך שיתוף משרדי הממשלה ורשויות המדינה השונות.
 
מרכז תמר מבקש להפיח רוח חדשה וליצור תקווה בקרב החברה הבדואית בנגב
למען עתיד משותף טוב יותר לחברה הבדואית בפרט ולמדינה בכלל.
 
חזון
צעירים וצעירות בני החברה הערבית הבדואית בנגב, מחוללים שינוי מתוך בחירה, ידע, שייכות ותשוקה
 
אבני יסוד
מצוינות וסטנדרטים גבוהים בהיבט הלימודי, האישי והחברתי, תוך הקשבה ודו שיח
יוזמה מקומית תוך לקיחת אחריות מלאה
מודעות למורכבות ולאפשרויות, ופעולה בכוונה מלאה וכנה
פעולה מתוך ידע ועל בסיס נתונים
 
מטרות
בוגרים ובוגרות בעלי מסוגלות, מודעות, יזמות ויכולת בחירה
בוגרים ובוגרות בעלי השכלה אקדמית בכלל ותארים במדע וטכנולוגיה בפרט
קהילה תומכת ומעורבת
 
דרכי פעולה
לחולל שינוי דרך חינוך
לקיים שותפויות עם בעלי עניין
לפתח תכניות הוליסטיות, המשכיות וברות קיימא
ליצור ולשתף ידע
 
 
 

http://www.midot.org.il/מרכז תמר