עמותת כל זכות עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 

'כל זכות' הקימה ומפעילה אתר אינטרנט מרכזי - אשר נועד להכיל מידע לגבי כלל הזכויות של תושבי/ות מדינת ישראל בכלל מצבי החיים, כולל תיאור הדרכים למימושן, בעברית ובערבית, חינם וללא מטרת רווח.

בשנת 2020 שירת אתר כל זכות כ- 9.4 מיליון תושבי/ות ישראל בשפה העברית ועוד כ- 700 אלף בשפה הערבית, ובסוף השנה היו באתר כ- 6,500 דפים בעברית וכ- 5,600 בשפה הערבית. צוות 'כל זכות' מוסיף תחומי תוכן חדשים וכן מעדכן באופן שוטף ערכים בהתאם לשינויים בחקיקה, בפסיקה או בנהלים ממשלתיים.

בנוסף לצריכה ישירה בקרב הציבור, 'כל זכות' מדריכה עובדות/ים סוציאליות/ים, סטודנטיות/ים, וקהלים נוספים אשר משרתים את הציבור לשימוש יעיל באתר והטמעתו בקרב מקבלי/ות השירות. 'כל זכות' גם משתפת פעולה עם רשויות מקומיות, ארגוני מגזר שלישי, ארגונים ציבוריים ועוד - כדי להגיע לקהלי יעד רלוונטים. משנת 2017 פועלת 'כל זכות' בסיוע משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי וג'וינט ישראל, ובכך התאפשר לה להרחיב עוד יותר את פעילותה והשפעתה החברתית.

 

 

http://www.midot.org.il/עמותת כל זכות