2B friendly צרכנות חברתית סביבתיתעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה

 עמותת 2B Friendly מקדמת שינוי חברתי וסביבתי בישראל באמצעות כלים כלכליים. העמותה מסייעת להגדיל אימפקט בעסקים על מנת שיהנו משורת רווח כפולה, הן כלכלית והן חברתית- סביבתית וכן מעודדת צרכנות מונעת ערכים. בחזון העמותה, צרכנות שבשגרה יכולה לשפר את עולמנו אם רק נבחר לרכוש מבתי עסק שמקדמים ערך משותף, ופועלים באחריות והוגנות כלפי כל מחזיקי העניין: עובדים, לקוחות, ספקים, קהילה וסביבה.

העמותה פועלת בשני מישורים: מול בתי העסק המקומיים ומול הצרכנים. העמותה חיברה מדד אימפקט לעסקים מתחומים שונים במסגרתו נמדדת ההשפעה החברתית והסביבתית של כל עסק. מעודדים את העסק להטמיע שיפורים בביצועים חברתים וסביבתים ומציעים לו ליווי ללא תשלום. השינויים שמוצעים לעסקים הינם מדידים כך שניתן להראות באמצעותם את כדאיות המהלך. לבתי העסק 4 תחומים שבהם ניתן למדוד ולאמץ שיפור: התנהלות אחראית סביבתית; הנגשה לאנשים עם מוגבלות; תרומה לקהילה; העסקה הוגנת וגיוון תעסוקתי. עסק שעומד בקריטריונים של המדד מקבל מהעמותה תו חברתי-סביבתי והמשווק ומפורסם לציבור הרחב.

במקביל, יש פניה לצרכנים בעידוד לבחור להוציא את כספם בצורה מושכלת, לפי מחשבה כי לכל קניה יש השפעה. השאיפה לעודד צרכנים לבחור לעשות את קניותיהם בעסקים עם תו 2B Friendly ובכך לתרום לרווח הכלכלי של אותו עסק ולמעשה לעודד את הבחירה של העסק  להפוך ל"ידידותי" ולהטמיע שינוי לטובה. כך שמדובר במעגל : העסק תורם לחברה או לקהילה או לסביבה והלקוח תומך בעסק וככה כולם מרוויחים.

ההשפעה של פעילות העמותה נמדדת באופן מצרפי, לפי מספר העסקים שמצטרפים ומטמיעים שיפורים מדידים חברתיים- סביבתיים. נכון להיום עובדת העמותה מול מאות בתי עסק ברחבי הארץ.

 

 

http://www.midot.org.il/2b friendly צרכנות חברתית סביבתית