כנפיים של קרמבועמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
 
'כנפיים של קרמבו' הינה תנועת נוער לילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים מכל רבדי החברה הישראלית. בעשרות סניפים ברחבי ישראל פעילים יחדיו אלפי ילדים מכל קשת היכולות ובכל דרגות התפקוד, ילדים ובני נוער דתיים וחילוניים, מוסלמים, נוצרים, בדואים, דרוזים, ילדי עולים ובני ותיקים, לאורו של החזון: יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם. הפעילות המתקיימת בסניפים היא פעילות קבוצתית מתווכת אישית לחניך בכדי שכל ילד יוכל להיות שייך לפעילות חברתית משותפת. התנועה והפעילים בה מאמינים שיצירת בסיס למפגשים משותפים, בין צעירים עם ובלי צרכים מיוחדים, בני אותו גיל, תוביל להבנה הדדית האחד את השני, תיצור הזדמנות לקשרים חברתיים ולשינויי תפיסות ועמדות כלפי אנשים עם צרכים מיוחדים, הן של צעירים בני אותו גיל והן של הציבור בכלל. פעילי התנועה, ילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים מחוללים מהפיכה שקטה ביחס החברה הישראלית לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים ולאוכלוסיות מודרות בכלל, מאז היווסדה ב2002.
 
 
 
     
    
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

http://www.midot.org.il/כנפיים של קרמבו