למרחב – מיסודה של קרן מוזס וולפוביץ'עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
 
עמותת 'למרחב' נוסדה בשנת 2001 כשחזונה הוא להביא לשינוי חברתי מקיף על ידי התערבות רב-מימדית, אינטנסיבית וארוכת טווח בחיי צעירים חסרי עורף משפחתי, בעלי כוחות ומוטיבציה לייצר שינוי בחייהם, ובהפיכתם לסוכני שינוי חברתי.
 
התערבות רב-מימדית מורכבת מתהליכי ליווי אישי, קבוצתי וקהילתי. תכני ההתערבות כוללים שלושה עוגנים:
 
• דמות מבוגר משמעותי
 
• קבוצת שווים
 
• קהילה תומכת
 
תהליכי הליווי מותאמים אישית לכל צעיר או צעירה, מתנהלים לאורך זמן (לפחות 4 שנים אחרי שחרור משירות צבאי או לאומי) וברצף.
 
עמותת 'למרחב', היא מהמובילות את תחום ליווי הצעירים חסרי העורף המשפחתי בישראל, ומשמשת כגוף ידע מקצועי, המאופיין הן במודל ליווי המבוסס על מתודולוגיה ייחודית אותה פיתחה, והן כמרכז לפיתוח יישומי המוביל את תחום הידע ומנגיש את המידע בתחום. בנוסף, 'למרחב' מאגדת תחתיה מיזמים נוספים, הממוקדים כולם בהענקת רשת תמיכה ובהקניית מיומנויות אישיות ומקצועיות לצעירים. 
 
 
     
    
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

http://www.midot.org.il/למרחב