פותחים עתידעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
 
פותחים עתיד פועלת משנת 2006, ב-36 ישובים בפריפריה החברתית והגאוגרפית של
ישראל למען ילדים ומשפחות המצויים במצבי סיכון. העמותה פועלת באמצעות מודל
הנאמנות – מודל ליווי הוליסטי ייחודי, של מבוגר משמעותי המלווה את הילד והוריו במסע
של שינוי הנמשך 3 שנים. הנאמנות מהוות את כלי ההתערבות העיקרי וגורם  המפתח
בהצלחת התהליך שבאמצעותו מעצימה פותחים עתיד את הילדים, המשפחות, בתי הספר
והקהילה כולה. התוכנית פועלת בכל המגזרים המרכיבים את החברה הישראלית, במטרה
להעניק לילדים ומשפחותיהם בטחון, כלים והזדמנות שווה לממש את הפוטנציאל האישי
הטמון בהם.
פיתוח היכולות האישיות החל מגיל צעיר, כמו גם הנגשת השירותים החברתיים, עידוד
מעורבות משפחתית ויצירת סביבה חינוכית תומכת, מאפשרת את פריצת מעגל הסיכון
ומעבר של הילדים ומשפחותיהם מתלות לעצמאות באופן שמוביל לצמצום הפערים בחברה
הישראלית וחיזוק חוסנה. 
 
 
     
    
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

http://www.midot.org.il/פותחים עתיד