בשביל המחרעמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
 
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
 
עמותת בשביל המחר מסייעת לחיילים משוחררים בהתמודדות עם השפעות של חוויות לחימה מהשירות הצבאי, באמצעות מסעות קבוצתיים בטבע בארץ ובחו"ל המובלים ע"י אנשי מקצוע מתחום פסיכולוגיה והנחיית קבוצות. כל מסע כולל 4 פרקים מרכזיים שנפרסים על פני 9 חודשים. העמותה מפעילה קבוצות אורגניות של צוותים ומחלקות שלחמו יחד וכן קבוצות הטרוגניות של לוחמים שמורכבות מלוחמים ולוחמות שמכירים לראשונה במסע. 
 
 
 
     
    
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

http://www.midot.org.il/בשביל המחר