מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

הפיתוח המתודולוגי

דירוג מידות פותח לאחר בחינת תפיסות שונות להערכת ארגונים חברתיים ולימוד מעמיק של כלי דירוג והערכה של עמותות ומלכ"רים בעולם. בפיתוח הדירוג שאפנו לבנות כלי המשקף נאמנה את המציאות, המאפיינים והערכים של ארגון חברתי בישראל, וקיימנו ראיונות וקבוצות מיקוד בהשתתפות משקיעים חברתיים ונציגי עמותות כדי לוודא שמודל הדירוג והנושאים הנבחנים בו רלוונטיים לצרכים של שני קהלי יעד אלה. לאורך הדרך ליוו אותנו בתהליך הפיתוח המתודולוגי יועצים ארגוניים, אנליסטים פיננסיים ומומחים למגזר השלישי בישראל.
 
מבין שלל ארגוני הדירוג שחקרנו ומיפינו בעת הפיתוח המתודולוגי בימיה הראשונים של מידות בלט הארגון הבריטי New Philanthropy Capital כארגון מקצועי ובעל מוניטין, והחומרים שפרסם סייעו לנו רבות. NPC עוסק בייעוץ ובמחקר במטרה לסייע לעמותות ולמשקיעים להגביר את השפעתם החברתית ואת האפקטיביות של פעילותם. NPC מתמחה בכתיבת דוחות הסוקרים את הצרכים העיקריים בתחום מסוים, מתארים את הפתרונות האפשריים שמציעים ארגונים ורשויות וממליצים על עמותות בולטות לטובה שפועלות בתחום ומצליחות להשיג תוצאות אפקטיביות.
 
הקשר המשמעותי בין שני הארגונים נוצר בינואר 2010 כאשר הצוות הבכיר במידות ביקר במשרדי NPC ונחשף מקרוב לשיטות העבודה והמתודולוגיה שמשמשות את הארגון. בעקבות ביקור זה נחתם הסכם שיתוף פעולה בין מידות לבין NPC שבמסגרתו הארגונים מתייעצים זה עם זה באופן קבוע, חולקים בידע ומחליפים ביניהם חומרים עוד לפני פרסומם לציבור.
 

נא להשאיר פרטים