מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

כניסה לתהליך

תו מידות לאפקטיביות

תו מידות לאפקטיביות

תהליך הבדיקה של מידות מעריך את סיכויי העמותה להיות אפקטיבית...

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות נפוצות אודות הכניסה לתהליך

הפיתוח המתודולוגי

הפיתוח המתודולוגי

הפיתוח המתודולוגי של מידות

רשימת הדירוגים המלאה

חיפוש דירוג

שם עמותה:
תחום:

נא להשאיר פרטים