מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מה מידות עושה

מידות מבקשת לקדם את עיקרון האפקטיביות כאמת מידה מרכזית במערך שיקוליהם של תורמים בבואם לתרום וכבסיס לפעולתן של עמותות. האמצעי שבו בחרה מידות כדי לממש את ייעודה הוא דירוג עמותות ועריכת דוחות תחום.
 
תו מידות לאפקטיביות
בדיקת מידות מעריכה את סיכוייהן של עמותות להיות אפקטיביות, כלומר לייצר ערך חברתי ולהביא לשינוי לטובה בחייהם של מוטביהן. תהליך הבדיקה אורך מספר שבועות ומתבצע על-פי מתודולוגיה סדורה.
מדריך מידות לאפקטיביות 
דוחות תחום
מידות עורכת דוחות תחום הממפים תחומי פעולה במגזר השלישי בישראל במטרה להציג בפני משקיעים חברתיים סוגיות חברתיות שונות ולהציע מדדים להצלחה והמלצות לבחינת מודל אפקטיבי בתחום הנבדק.
ייעוץ לעמותות ולמשקיעים חברתיים
מידות מספקת מגוון שירותי ייעוץ בנושאי אפקטיביות חברתית שמטרתם לאפשר לעמותות ולתורמים ללמוד על תוצאות פעילותם החברתית ולשפר את מידת האפקטיביות שלה.
דוגמאות לשירותי ייעוץ לעמותות: סדנאות בנושא חשיבה תוצאתית/ המודל הלוגי/ מדידה חברתית; ליווי בבניית תכנית עבודה ארגונית; מדידה חברתית של פעילויות הארגון; פיתוח כלי מדידה פשוטים וזולים לארגונים חברתיים.
דוגמאות לשירותי ייעוץ למשקיעים חברתיים: פיתוח טפסי בקשה למענק וטפסי דיווח על התפוקות החברתיות של כספי המענק; שירותי מדידה חברתית של הפעילויות הנתמכות, סיוע בתהליכי תכנון אסטרטגי. בנוסף, למידות מוצר ייחודי הבוחן את האפקטיביות של גורם המימון עצמו (ולא של עמותה ספציפית).
הדרכות לעמותות
כחלק מהמאמצים לשיפור האפקטיביות במגזר השלישי, מידות מקיימת תכנית הדרכות שנתית לעמותות בשיתוף משרד רו"ח BDO זיו האפט. התכנית כוללת 9 מפגשים ועוסקת במגוון הסוגיות של התנהלות אפקטיבית של ארגונים חברתיים.
שינוי השיח הציבורי
מידות מבקשת להשפיע על השיח הציבורי המקובל ולהעמיק את המודעות לנושאים של השפעה חברתית ואפקטיביות בפעילות תורמים ועמותות. לשם כך עורכת מידות כנסים ציבוריים, סדנאות ומפגשי למידה עם משקיעים חברתיים, מנהלי עמותות ובעלי עניין נוספים במגזר השלישי, וכן מפרסמת ראיונות ופרסומים שונים באמצעי התקשורת.
 
 
 
 
מידע נוסף על מידות
לנוחיותכם, ההסבר על ארגון מידות מרוכז גם בפורמט PDF וגם בפורמט PTT.
 
 

נא להשאיר פרטים